Gabenimas

Транспортировка

UAB „EASTWAY" teritorijoje įsigyta ir išmontuota technika išsiunčiama užsakovo adresu ne tik automobilių transportu, bet ir įmonei priklausančiu geležinkeliu. Tai leidžia taupyti mūsų klientų laiką ir pinigines lėšas.

Taip pat veikia muitinės sandėlis, kas savo ruožtu leidžia gabenti įrangą tranzitu per Lietuvos teritoriją be jokių papildomų pervežimų ir užlaikymų.

Pervežimų rūšys:

Išmontuoti autobusai – automatinė platforma (reikalingas leidimas transportuoti priklausomai nuo autobuso aukščio).

Транспортировка Транспортировка Транспортировка


Išmontuoti lengvieji automobiliai – 20-ties, 40-ties pėdų konteineriai, dengti vagonai, autofurgonas (talpa – priklausomai nuo išardymo tipo ir reikalingų atsarginių dalių).

Транспортировка Транспортировка Транспортировка


Krovininiai automobiliai, statybinė ir spec. technika – Pervežimas autotransportu arba geležinkeliu.

Транспортировка Транспортировка Транспортировка


Išmontuoti krovininiai automobiliai – 20-ties, 40-ties pėdų konteineriai, dengti vagonai, autofurgonas (talpa – priklausomai nuo išardymo tipo ir reikalingų atsarginių dalių).

Транспортировка Транспортировка Транспортировка


Naudojami lengvieji automobiliai – automobiliams skirtas vagonas (talpa – 10 automobilių, kurių vidutinis vieneto ilgis 4 m 50 cm).

Транспортировка Транспортировка Транспортировка